เผยปัญหาความรุนแรงทางเพศในยามสงคราม: รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี ค.ศ. 2018

, บล็อค

คณะกรรมการรางวัลโนเบลประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี…