ประธาน ICRC เผย ‘ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น’

, สื่อมวลชน

‘ความรุนแรงที่เราเห็นทั่วโลกมีความเชื่อมโยงชัดเจนกับภาว…