เครื่องหมายกาชาดมีมากกว่าเรื่องการแพทย์ ฟังมุมมองของสองทีมผู้ชนะการประกวดคลิปวีดีโอของสภากาชาดไทย

, บล็อค

‘ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับ’ ‘คิดว่ามันเกี่ยวกับการแพทย์ ใค…