หนทางสู่การกำกับดูแลอาวุธรูปแบบใหม่ – ข้อท้าทายว่าด้วยกลไกที่ใช้กำกับดูแลอาวุธในยุคปัจจุบัน

, บล็อค

การลดอาวุธในกรอบพหุภาคีนั้นเกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดหลายปร…