2 ปีในความทรงจำ: ด้วยรักจากซีเรีย

, เรื่องเล่าจากภาคสนาม

‘ดื่มสิ’ หญิงชาวซีเรียยื่นแก้วน้ำที่เต็มไปด…