ปกป้องโลกจากมหันตภัยนิวเคลียร์

, บล็อค / สิ่งพิมพ์

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee o…