ความขัดแย้งในมาราวี- หนึ่งปีที่ผ่านไปกับอนาคตที่ไม่แน่นอนของประชากรพลัดถิ่น

, บล็อค / สิ่งพิมพ์

มะนิลา- ยังคงมีประชาชนกว่า 230,000 คน ที่ไร้ที่อยู่อาศั…