The Face of ICRC: ภารกิจตามรักคืนใจในซูดานใต้

, บล็อค / เรื่องเล่าจากภาคสนาม

‘ลูกคือดวงใจของพ่อแม่’ ไม่ว่าจะในชาติใด วัฒ…