การทำลายมรดกทางวัฒนธรรมคือการทำลายความเป็นมนุษย์

, บล็อค

  อนุสาวรีย์, งานศิลปะ, และแหล่งโบราณคดีต่างๆ ถูกเ…