ประสบการณ์ 6 เดือนของฉันในมาบัน ซูดานใต้

, บล็อค / เรื่องเล่าจากภาคสนาม
Uma Pandey

ช่วงเวลา 6 เดือนที่ฉันต้องย้ายจากมหานครใหญ่ที่เต็มไปด้ว…