เมื่อฉันเผยแพร่ประสบการณ์ศาลจำลองและ IHL ในนาม ICRC

, บทความ / บล็อค
ณัฏฐธิดา ทวีเจริญ

“ในการแข่งขันศาลจำลองสำคัญคือต้องมีสติและใจต้องนิ่งให้ไ…