“ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองมีสิทธิที่จะได้รับความเคารพในตัวตน เกียรติยศ สิทธิ
ในทางครอบครัว การเชื่อถือและปฏิบัติทางศาสนา และจรรยามารยาทกับประเพณี จะต้องได้รับผลปฏิบัติ
อย่างมีมนุษยธรรมในทุกโอกาส และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องได้รับความคุ้มครองต่อบรรดาการประทุษร้าย
ใดๆ หรือการขู่เข็ญว่าจะประทุษร้าย และต่อการถูกเหยียดหยามและความอยากสอดรู้เห็นของประชาชน”

อนุสัญญาเจนีวา

ภาค 3 หมวด 1 ข้อ 27

เพื่อเป็นการเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หรือ International Humanitarian Law (IHL) ตามพันธกิจของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) จึงได้มีการจัดพิมพ์คำแปลของอนุสัญญาเจนีวาขึ้นใหม่ ซึ่งในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับเดิมเพื่อให้มีการสะกดคำที่ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงคำแปลทางราชการของกระทรวงการต่างประเทศ

ดาวน์โหลดอนุสัญญาเจนีวาฉบับอิเล็กทรอนิคส์คลิ๊กที่นี่

พิธีสารเพิ่มเติม อนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 12 สิงหาคม 1949

หากคุณสงสัยเกี่ยวกับความคุ้มครองอื่นๆ ของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อ่านบทความเพิ่มเติม กฎหมายสงครามทำงานอย่างไร รวมทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ