อนุสัญญาเจนีวาฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.1949

, บล็อค / สิ่งพิมพ์

“ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มคร…