เครื่องหมายกาชาด สัญลักษณ์แห่งความหวัง

, กลุ่มองค์กรกาชาด / บล็อค

สำหรับบุคลากรในครอบครัวกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงแล้ว การ…