เปิดประสบการณ์นักเรียนนายร้อยไทยที่ซานเรโม อิตาลี

, บล็อค

นับเป็นปีที่ 2 แล้วที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICR…