ปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บกู้ระเบิดในสปป.ลาว

, บล็อค

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอินโดจีนระหว่างปี 2507 เ…