8 มีนาคม วันสตรีสากล 2560-ผู้หญิงไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก

, กลุ่มองค์กรกาชาด / บล็อค

ทุกวันนี้มีผู้หญิงจำนวนมากที่ทำงานและให้ความช่วยเหลือด้…