เส้นทางสู่ฮ่องกง 2560-สัมภาษณ์พิเศษทีมน้องๆจากเวียดนาม

, บล็อค

ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงบทสัมภาษณ์ของน้องๆประเทศเวียดน…