เส้นทางสู่ฮ่องกง 2560-สัมภาษณ์ทีมน้องๆจากสปป.ลาว

, บล็อค

หลังจากที่เราได้อ่านบทสัมภาษณ์ของน้องนักศึกษาจากทีมไทยแ…