ICRC เรียกร้องให้ทุกฝ่ายปกป้องพลเรือนในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของเมืองอเลปโป

, บล็อค

พลเรือนหลายพันคนที่อาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองอเลป…