กิลส์ ดูลี่ย์-มุมมองจากช่างภาพภาคสนามและรายงาน People on War 2016

, บล็อค

เป็นเวลากว่าสิบปีที่กิลส์ ดูลี่ย์ ทำงานเป็นช่างภาพสารคด…