ตุลาคม 2016

กองทัพเรือไทยส่งสองนายทหารร่วมการประชุมกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ในการขัดกันด้วยอาวุธทางทะเลที่สุราบายา อินโดนีเซีย

กองทัพเรือไทยส่งสองนายทหารร่วมการประชุมกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ในการขัดกันด้วยอาวุธทางทะเลที่สุราบายา อินโดนีเซีย

, บล็อค

การส่งเสริมความเข้าใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว…