พาโนรามา:การปฏิบัติงานของไอซีอาร์ซีทั่วโลก

, บล็อค / วีดิทัศน์

ในโลกซึ่งทนทุกข์ทรมานจากความขัดแย้งและการสู้รบ คณะกรรมก…