วันปฐมพยาบาลโลก 10 กันยายน 2559

, กลุ่มองค์กรกาชาด / อัลบั้มภาพ

วันที่ 10 กันยายน 2559 ตรงกับวันปฐมพยาบาลโลก หรือ World…