30 สิงหาคม วันผู้สูญหายสากล

, บล็อค / สิ่งพิมพ์

มีผู้คนมากมายที่หายสาบสูญระหว่างสงครามและสถานการณ์รุนแร…