การประชุมรัฐภาคีว่าด้วยสนธิสัญญาการค้าอาวุธครั้งที่ 2

, บล็อค / วีดิทัศน์

ในระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 นี้ได้มีการประชุมว่า…