ซีเรีย-อเลปโป “ความขัดแย้งที่เลวร้ายที่สุดอีกครั้งหนึ่งในโลกยุคปัจจุบัน”

, บล็อค

หลังจากที่สื่อทั่วโลกได้นำเสนอภาพและเรื่องราวของเด็กชาย…