ไอซีอาร์ซีส่งเสริมความรู้กฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธให้กับกองทัพเรือเวียดนาม

, บล็อค

กองทัพประชาชนเวียดนามร่วมมือกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างปร…