แม้ว่าจะมีความพยายามในการบรรลุสันติภาพโลกอันสืบเนื่องมาจากการเกิดสงครามโลกทั้งสองครั้งที่ผ่านมา แต่การสู้รบก็ยังคงเป็นสิ่งที่อุบัติขึ้นบนโลกของเราอยู่เสมอ การใช้กำลังอาวุธยังคงเป็นทางออกในการระงับความขัดแย้งระหว่างประเทศ ผู้คนและกลุ่มชนต่างเผ่าพันธุ์ นำมาซึ่งความตายและความสูญเสีย

ด้วยความสำนึกถึงความเป็นจริงอันน่าเศร้าใจนี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือไอซีอาร์ซีจึงได้รับการก่อตั้งมากว่า 150 ปีแล้ว เพื่อรักษามาตรการด้านมนุษยธรรมไว้ในท่ามกลางสงคราม โดยมีหลักการสำคัญที่ว่าแม้แต่สงครามยังต้องมีขอบเขต ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้ที่นี่ Discover ICRC