Tag Buddhism

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ความรุนแรงทางเพศในสถานการณ์ความขัดแย้งและหลักพุทธศาสนา”

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ความรุนแรงทางเพศในสถานการณ์ความขัดแย้งและหลักพุทธศาสนา”

เครือข่ายเถรวาทศึกษาข้ามชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งรัฐฉาน มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอน สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ และ ICRC จัดสัมมนาออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยงานสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การเชื่อมประสานระหว่างพุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) เนื่องด้วยแก่นแท้ของพุทธศาสนา คือการรับรู้ถึงความทุกข์และเผยแพร่หนทางสู่การบรรเทาทุกข์ด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตและเปลี่ยนความประพฤติกรรมของเรา ทำให้พุทธศาสนามีการนำหนทางดังกล่าวมาใช้ในการไปสู่ซึ่งความหลุดพ้นและกับบรรดาปัญหาความเดือดร้อนในสังคม ไปจนถึงการรับมือกับสัจธรรมของสงครามตลอดห้วงประวัติศาสตร์อันยาวนานของพุทธศาสนา สิ่งนี้นั่นเองที่ชี้ให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาและ ...