Tag academia

การบรรเทาความทุกข์ทรมานในภาวะสงคราม: ความสอดคล้องกันระหว่างพุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

การบรรเทาความทุกข์ทรมานในภาวะสงคราม: ความสอดคล้องกันระหว่างพุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธมุ่งส่งเสริมให้ผู้คนมีความเห็นอกเห็นใจกันและไม่ใช้ความรุนแรงเป็นสำคัญ ดังนั้น ประเด็นเรื่องการที่พุทธศาสนาจะมีส่วนช่วยกำกับดูแลกรณีเกิดสงครามได้อย่างไรบ้างจึงไม่ค่อยได้รับการพิจารณาถึงมากนัก แต่การที่พุทธศาสนามุ่งบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้คนก็ถือว่ามีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งต่อห้วงยามที่เกิดการสู้รบ และพุทธศาสนาเองยังมีหลักธรรมคำสอนและทรัพยากรอีกมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของความตื่นรู้ในทิศทางของเทคโนโลยี ที่จะเป็นแนวทางให้แก่พลรบและช่วยบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากผลของการกระทำของพลรบได้ด้วย แม้นในสงครามจักพิชิตนักรบนับพันคนและนับพันหน แต่การพิชิตอันยิ่งใหญ่มีเพียงหนึ่งเดียวคือ การพิชิตใจตน พระธรรมบท ข้อ 103 (แปลโดย ปีเตอร์ ฮาร์วีย์) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ริเริ่มบุกเบิกจัดทำโครงการวิจัยในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น และผลของงานวิจัยในครั้งนี้ได้ก่อกำเนิดเป็นบทความวิชาการที่เปี่ยมด้วยเนื้อหาข้อมูลเชิงลึก เรื่อง “การบรรเทาความทุกข์ทรมานในภาวะสงคราม: ความสอดคล้องกันระหว่างพุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” ...
ගැටුම් මධ්‍යයේ දුක් පීඩා අඩු කිරීම: බුදුදහම සහ ජාත්‍යන්තර මානුෂීය නීතිය (IHL) හමුවන තැන

ගැටුම් මධ්‍යයේ දුක් පීඩා අඩු කිරීම: බුදුදහම සහ ජාත්‍යන්තර මානුෂීය නීතිය (IHL) හමුවන තැන

බෞද්ධ ඉගැන්වීම් දයානුකම්පාව සහ අවිහිංසාව දිරිමත් කරන බැවින්, යුද්ධයේ හැසිරීම නියාමනය කිරීමට බුදුදහම දායක විය හැකි ආකාරය පිළිබඳව සාපේක්ෂව අඩු අවධානයක් යොමු වී ...