fa
Close

تغییرات آب و هوایی

لیبی: دارو، مواد غذایی، اقلام خانگی و کیسه‌های حمل جسد برای هزاران نفر از ساکنان پس از سیل “خشن و بی‌رحمانه” توزیع می‌شود.

لیبی: دارو، مواد غذایی، اقلام خانگی و کیسه‌های حمل جسد برای هزاران نفر از ساکنان پس از سیل “خشن و بی‌رحمانه” توزیع می‌شود.

طرابلس، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ –  دارو، مواد غذایی، کیسه‌های حمل جسد، کیت‌های کمک‌های اولیه و اقلام خانگی از سوی کمیته بین‌المللی صلیب ...
نهضت بین‌المللی صلیب سرخ هلال احمر هشدار می‌دهد که با تشدید بحران گرسنگی در جهان، فرسودگی ناشی از بحران پذیرفتنی نیست

نهضت بین‌المللی صلیب سرخ هلال احمر هشدار می‌دهد که با تشدید بحران گرسنگی در جهان، فرسودگی ناشی از بحران پذیرفتنی نیست

ژنو (کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ/ فدراسیون بین­‌المللی جمعیت­‌های صلیب سرخ و هلال احمر) –  چراغ‌های هشدار در حال چشمک زدن هستند: مخاصمات مسلحانه، ...