رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ: «جامعه بین‌الملل باید برای پیشگیری از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان اقدام کند.»

بیانیه پیتر مائورر، ریاست کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ در کنفرانس اقتصادی افغانستان، امارت اسلامی افغانستان – 19 ژانویه 2022 (29 دیماه 1400)   ...