پشتیبانی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از واکسیناسیون مهاجران افغانستانی در ایران از طریق جمعیت هلال احمر

بیانیه خبری مشترک تهران (کمیته بین المللی صلیب سرخ- جمعیت هلال احمر ایران)- به عنوان بخشی از همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ ...