روز جهانی بشردوستی 2022: چهره‌های شجاعت

  74 785امدادگران بشردوست اغلب در چالش‌برانگیزترین محیط‌های جهان کار می‌کنند تا به افرادی دسترسی پیدا کنند که به کمک نیاز دارند. مقاله ...