fa
Close

غیرنظامیان

اوکراین: گذرگاه امن برای غیرنظامیان از ماریوپول برای دومین روز بسته است؛ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از طرف‌ها می‌خواهد با شرایط ویژه موافقت کنند

اوکراین: گذرگاه امن برای غیرنظامیان از ماریوپول برای دومین روز بسته است؛ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از طرف‌ها می‌خواهد با شرایط ویژه موافقت کنند

خبرنامه کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ 06 مارس 2022 (15 اسفند 1400)   ژنو (کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ) – در میان صحنه­‌های آزاردهنده درد ...