آخرین کارگاه آگاهی از خطر و رفتار ایمن‌تر در مورد مین‌ها و مهمات منفجره(RASB) به منظور تحویل پروژه مین توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای 2 گروه از تسهیلگران  RASB از جمعیت هلال احمر ایران در15 تا 20 مهر ماه 1402 (7 تا 12 اکتبر 2023) برگزار شد. این کارگاه 100 نفر از تسلهیلگران RASB را از شش استان ایران گرد هم آورد.

تمام مطالب  RASB، دستورالعمل‌ها، ابزارها، فرم‌ها، همچنین ابزارهای نظارت، ارزیابی، پاسخگویی و یادگیری  (MEAL) که باید برای آگاهی از خطرات در میان جمعیت آسیب دیده از آلودگی سلاح استفاده شود، بررسی و با تمرکز ویژه بر اعمال تضمین کیفیت، ابزارهای ارزیابی تاثیر، همچنین درس‌های آموخته شده به شرکت‌کنندگان تحویل داده شد. علاوه بر این، آینده فعالیت‌ها و اولویت‌های پروژه در کنار تیم تسلهیلگر جمعیت هلال احمر ایران مورد بررسی قرار گرفت و جزوه درس‌های آموخته شده با شرکت‌کنندگان به اشتراک گذاشته شد.

در طول این 2 کارگاه 3 روزه جداگانه، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اطمینان حاصل کرد که همه تسهیلگران جمعیت هلال احمر دارای درک جامعی از ابزارها و دستورالعمل‌های موجود برای اجرای یکپارچه فعالیت‌های RASB در سراسر کشور هستند. هدف نهایی از این برنامه، تسهیل تداوم بی‌وقفه پروژه آگاهی‌رسانی تحت نظر سازمان مین‌زدایی کشور در سال‌های آتی، پس از اتمام پروژه آگاهی‎رسانی مین در کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ایران در پایان سال 2023 بود.

فعالیت‌های آگاهی‌رسانی خطرات مین در ایران به طور مشترک توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران  برای ساکنین مرزهای غربی کشور که تحت تأثیر آلودگی تسلیحاتی پس از جنگ بین ایران و عراق در دهه 1980 قرار گرفته‌اند، اجرا می‌شود. همچنین حدود 1000 تا 2000 افغانستانی که به طور روزانه به کشورشان بازمی‌گردند، قبل از خروج از ایران و ورود به افغانستان در مرز شرقی ایران (مرز دوغارون) به دلیل آلودگی بالای تسلیحاتی در افغانستان، آموزش آگاهی از خطر و رفتار ایمن‌تر در مورد مین‌ها و مهمات منفجره دریافت می‌کنند.

همچنین پس از برگزاری کارگاه، بازدید میدانی 2 روزه‌ای از فعالیت‌های این پروژه در استان آذربایجان غربی توسط رئیس عملیات و تیم آلودگی تسلیحاتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران به منظور نظارت بر کیفیت فعالیت‌های آگاهی‌رسانی انجام شده توسط تسهیلگران استانی جمعیت هلال احمر ایران انجام شد.