رنج کودکان متاثر از مخاصمات مسلحانه یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های سیاسی و بشردوستانه امروز است، و این یکی از موضوعاتی است که امروز به فراموشی سپرده شده است.

در پاسخ به این نیاز، نروژ همراه با سازمان بین‌المللی نجات کودکان (Save the Children International)، یونیسف و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و با مشارکت دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، دفتر SRSG برای کودکان و مخاصمات مسلحانه، اتحادیه آفریقا و گروهی از کشورهای منطقه‌ای، میزبان کنفرانس بین‌المللی محافظت از کودکان در مخاصمات مسلحانه – آینده مشترک ما در اسلو در روزهای 5-6 ژوئن خواهد بود.

ما از دولت‌ها، از جمله نیروهای مسلح، سازمان‌های بین‌المللی، جامعه مدنی و بخش بشردوستانه دعوت می‌کنیم تا به حداقل رساندن تأثیر مخاصمات مسلحانه بر کودکان متعهد شوند.

هدف این کنفرانس افزایش آگاهی و درک تصمیم گیرندگان در مورد بزرگترین چالش‌های حفاظتی است که کودکان با آن روبرو هستند. اقدامات و تعهدات دولت‌ها، کمک‌کنندگان و جامعه بشردوستانه را برای رسیدگی به این چالش‌ها بسیج خواهد کرد.

مخاصمات بر زندگی و آینده کودکان به شکل چشمگیری تأثیر می گذارد. کودکان باید بهتر محافظت شوند. آینده مشترک ما در خطر است.