بیانیه خبری – 21 دسامبر 2022

ژنو (کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ) – دفتر کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ در دونستک مورد اصابت خمپاره قرار گرفت که منجر به آسیب ساختمان و چند وسیله نقلیه شد. از پرسنل کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ کسی مجروح یا کشته نشد.

خمپاره که اواخر روز دوشنبه در حیاط دفتر کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ در دونتسک فرود آمد سومین حادثه‌­ای است که در روزهای اخیر خانواده بزرگ صلیب سرخ از آن متاثر می‌­شود. روز یکشنبه، بیمارستانی تحت حمایت کمیته بین­‌المللی صلیب سرخ در دونتسک برای بار دوم مورد اصابت قرار گرفت که منجر به کشته‌­شدن دو بیمار و زخمی ­شدن چند نفر گردید. هفته گذشته، یکی از داوطلبان تیم واکنش اضطراری صلیب سرخ اوکراین در جریان شلیک خمپاره در خرسون کشته شد.

کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ قویاً تاثیرات خصومت‌­ها بر دفترمان را محکوم کرده و خواستار احترام به فضای بشردوستانه است که برای بازیگران بی‌­طرف و بی‌­غرض در ارائه کمک­‌رسانی به افراد آسیب‌­دیده از مخاصمه مسلحانه بین‌­المللی روسیه و اوکراین ضروری است.


برای آشنایی بیشتر به کانال تلگرام دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران بپیوندید


حملاتی که تاسیسات صلیب سرخ را متاثر می­‌سازد یادآور این نکته است که استفاده از تسلیحات انفجاری سنگین در مناطق پرجمعیت باعث رنج بسیار زیاد غیرنظامیانی می­‌شود که هزاران تن از آنها در نزاع کشته یا مجروح شده­‌اند.

طبق حقوق بین‌المللی بشردوستانه، طرف‌­های درگیر تعهد دارند که تمام اقدامات احتیاطی ممکن جهت جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان و خسارت به اموال غیرنظامی از جمله تاسیسات بشردوستانه را اتخاد کنند. واحدهای پزشکی و کارکنانشان و نیز کارکنان امداد بشردوستانه باید مورد احترام و تحت حمایت باشند.

کمیته بین‌­المللی صلیب سرخ در گفت‌­وگوی مداوم با طرف‌­های این درگیری مسلحانه بین‌­المللی است تا تعهدات ایشان تحت قواعد حقوق بین‌­المللی بشردوستانه را به ایشان یادآوری کند.