ژنو (کمیته بین‌المللی صلیب سرخ) – یک تیم از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کاروانی از اتوبوس‌ها و خودروهای شخصی حامل بیش از 1000 نفر از غیرنظامیان را به زاپروژیژیا را راهبری کرد.

 بیانیه خبری|17 فروردین 1401| اوکراین

غیرنظامیانی که در این کاروان بشردوستانه انتقال یافتند خودشان از ماریوپل گریخته بودند.

به گفته پاسکال هوندت، رییس نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در اوکراین، « رسیدن این کاروان به زاپروژیژیا باعث آسودگی صدها نفری بود که شدیدا دچار رنج شده بودند و آن‌ها اکنون در مکانی امن تر هستند. واضح است که هزاران نفر غیرنظامی دیگر که همچنان در ماریوپل گیر افتاده اند نیازمند مسیر و کمک برای خروج و رسیدن به مکانی امن هستند. به‌عنوان یک میانجی بی‌طرف، ما آماده واکنش به این ضرورت بشردوستانه به محض وجود توافق محکم و تامین شرایط امنیتی برای انجام چنین عملیاتی هستیم».

کاروانی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ راهبری کرد روز سه شنبه از بردیانسک حرکت کرد و روز چهارشنبه به زاپروژیژیا رسید. تیم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ طی 5 روز و 4 شب تلاش، تا 20 کلیومتری شهر ماریوپل رسید، اما شرایط امنیتی میدان امکان ورود را فراهم نکرد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ آماده تسهیل عبور غیرنظامیان از ماریوپل و سایر شهرها، به شرط ارایه تضمین‌های امنیتی و تامین شرایط از جانب طرفین درگیری خواهد بود.