بیانیه خبری- 19 مرداد 1400

ژنو و کابل (کمیته بین المللی صلیب سرخ)- صدها هزار نفر از غیرنظامیان درمعرض خطر افزایش درگیریها داخل و اطراف شهرهای قندوز، لشگرگاه، قندهارو سایر شهرهای افغانستان هستند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از هر دو طرف درگیری بطور فوری خواستار خویشتنداری است. این سازمان خواستار ایمن ماندن غیرنظامیان و زیرساختها، نظیر بیمارستانها از حمله مستقیم یا آسیب جنبی حاصل از درگیریها در مناطق پر جمعیت است.

از 10 مرداد 4042 زخمی در 15 مرکز درمانی تحت حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ مداوا شده اند که این موضوع حاکی از شدت خشونتهای اخیر است.

الویی فیلیون، رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان می گوید: «ما شاهد ویران شدن خانه ها، در خطر جدی قرار گرفتن کارکنان بهداشت و درمان و بیماران و بیمارستانها، و خراب شدن زیرساختهای برق و آب هستیم. استفاده از تجهیزات جنگی انفجاری در شهرها اثری بدون تفکیک بر تمام جمعیت ساکن می گذارد. خیلی خانواده گزینه ایی جز فرار در جستجوی مکانی امن تر ندارند. این موضوع باید متوقف شود.»

درگیریهای کوچه به کوچه در قندوز، لشگرگاه، و سایر شهرها در چند روز اخیر باعث زخمی شدن صدها شهروند شده است و این در حالی است که خدمات درمانی تحت فشار آسیب های وارد شده به تجهیزات و کمبود کادر درمانی هستند. برق چندین شهر دچار درگیری قطع شده است و سامانه های آبرسانی به ندرت فعالیت می کنند. در خیلی مکانها، خیلی از خانواده ها خواهان ترک محل هستند اما بعلت ناتوانی در یافتن وسیله حمل و نقل یا نداشتن پول نمی توانند این کار را انجام دهند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ و شریکش جمعیت هلال احمر افغانستان تمام توان خود را برای تخلیه مجروحان و انتقال بقایای کشته های ناشی از درگیریها بکار گرفته اند. فقط در تیر ماه، صلیب سرخ جهانی به حدود 13هزار زخمی درگیریها در سراسر این کشور کمک کرده است و احتمالا این عدد در ماه جاری و ماههای بعد با توجه به افزایش شدید درگیریها در مناطق پر جمعیت افزایش خواهد یافت.

به گفته رئیس نمایندگی صلیب سرخ جهانی در افغانستان، «تجهیزات درمانی، کارکنان بخش درمان، و آمبولانسها نباید مورد حمله قرار گیرند. همینطور ما از همه طرفهای درگیری می خواهیم به سازمانهای بشردوستانه نظیر کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر افغانستان اجازه دهند با امنیت کامل اقدام به تخلیه مجروحان و ارسال کمکهای ضروری برای جمعیت غیرنظامی بنماید.»

در افغانستان کمیته بین المللی صلیب سرخ در مجموع 1800 کارمند محلی و بین المللی دارد که گستره ایی از کمکهای بشردوستانه در سراسر کشور را فراهم می کنند. هدف ما هم کمک رسانی به غیرنظامیان و هم اطمینان یافتن از سلامت کسانی است که در زندانها هستند. برای آشنایی بیشتر با فعالیتهای کمیته بین المللی صلیب سرخ در 6 ماه نخست سال جاری میلادی، لطفا گزارش عملیاتی مربوطه را مطالعه کنید.