روز یکشنبه 16 شهریور 1399 مراسم افتتاحیه‌ای جهت گرامیداشت افتتاح دفتر جدید جمعیت حمایت از بهبودیافتگان (SRS) که با حمایت کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ ممکن شده است، برگزار شد.

این مرکز جدید قابلیت‌های کمک‌رسانی بهتر، گسترده‌تر و گوناگونی را برای مددجویان بیشتری در منطقۀ گلشهر مشهد فراهم می‌کند.

این گردهمایی، فرصتی برای تمامی میهمانان و شرکت‌کنندگان مهیا کرد تا از خدمات متنوعی که در این مرکز به مددجویان آسیب‌پذیر در منطقۀ گلشهر در نزدیکی شهر مشهد ارائه می‌شود دیدن کرده و از آنها قدردانی کنند.

نمایندگان سازمان‌هایی همچون دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی، جمعیت هلال احمر ایران، وزارت امورخارجه، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، ریلیف اینترنشنال، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت حمایت از بهبودیافتگان در این مراسم حضور یافتند.

تعدادی از خیرین محلی مانند رئیس پلی‌کلینیک و داروخانۀ حضرت زینب نیز که همکاری نزدیکی با پروژۀ گلشهر دارند در میان میهمانان حضور داشتند. همچنین، عده‌ای از مددجویانی که از طریق خدمات ارائه شده توسط این مرکز توانمند شده بودند نیز در این مراسم حاضر بودند.

میهمانان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز، مورد استقبال کارکنان مربوطه قرار گرفته و توضیحات مرتبط با فعالیت‌های هر بخش را دریافت نمودند. آنگاه مراسم، که توسط یکی از زنان افغانستانی که مددجوی سابق جمعیت حمایت از بهبودیافتگان بود، آغاز گردید.

پس از سخنان آغازین، کلیپ ویدئویی از تاریخچه و فعالیت‌های جمعیت حمایت از بهبودیافتگان به تصویر درآمد که بازخوردهای مثبتی به همراه داشت. در ادامه، آقای دانیل مونیوس روخاس، رئیس عملیات دفتر کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ایران، آقای غفاری، رئیس جمعیت حمایت از بهبودیافتگان و آقای هاشمی، رئیس دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی در شهر مشهد به ایراد سخنرانی پرداختند. سخنرانان مذکور، ضمن ابراز قدردانی از فعالیت‌هایی که تا کنون صورت گرفته است، برنامه‌ها و موانع آتی را مورد بحث قرار داده و بر اهمیت همکاری بیشتر میان جمعیت هلال احمر ایران، جمعیت حمایت از بهبودیافتگان، و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ تأکید داشتند.

به علاوه، از تمامی سازمان‌ها و مقامات دیگر نیز جهت کمک‌رسانی به منظور تضمین تسهیل اجرای این پروژۀ سه‌جانبه دعوت شد.