بزرگداشت زحمات ارزشمند کارکنان درمانی و داوطلبان در خط مقدم نبرد با همه‌گیری کووید-19

امسال مراسم روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر را در شرایط بی‌سابقه‌ای برگزار می‌کنیم، چرا که در سراسر جهان، کارکنان درمانی و داوطلبان برای مقابله با همه‌گیری کووید-19 بسیج شده‌اند.

نظام بهداشتی و درمانی بسیاری از کشورها به دلیل کمبود منابع و سرمایه در نتیجه بیماری‌های مسری بومی، بلایای طبیعی و یا درگیری‌های طولانی مدت، از قبل تحت فشار بوده است. با حرکت همه‌گیری کووید-19 به سمت کشورهای تهی از منابع و جنگ‌زده و به دلیل افزایش بار نظام‌های درمانی ضعیف و اثر آن بر روی آسیب‌پذیرترین بخش جامعه، شاهد چالش بی‌سابقه‌ای خواهیم بود که آثار آن می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

در اینجا می‌خواهیم از کارکنان و داوطلبانمان برای کار ارزشمندشان قدردانی کرده و بگوییم که خود را مرهون زحماتشان می‌دانیم. کاری که می‌کنند آسان نیست، ولی با این حال آن‌ها به کار خود ادامه می‌دهند.

یک نهضت جهانی برای انسانیت

هر روزه کارکنان و داوطلبان ما به کسانی که در بدترین لحظات زندگی خود هستند کمک می‌کنند، یعنی در بحران، جنگ و بلای طبیعی. آنها اولین امدادگران در صحنه و سفرای نهضت صلیب سرخ و هلال احمر در خط مقدم هستند.

رشد توانمندی و افزایش دسترسی شبکۀ جهانی ما به مردم به دلیل وجود افرادی مانند آنهاست. در سراسر جهان، در مکان‌های خطرناک و بی‌ثبات، همین اقدام بشردوستانۀ بی‌طرف، مستقل و بی‌غرض است که بیشترین فرصت را برای کمک‌رسانی به نیازمندترین افراد ایجاد می‌کند. اگر ادعا می‌کنیم که در همه جا و برای همه کس حضور داریم، به دلیل وجود چنین افرادی است.

حمایت و حفاظت از کارکنان درمانی

در جریان این همه‌گیری، ایمنی و حفاظت از کارکنان و زیرساخت‌های درمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ممکن است کارکنان درمانی در خط مقدم مبارزه با کووید-19 و کار با خانواده‌ها و جوامع محلیِ مضطرب، مورد خشونت و توهین قرار گیرند.

تضمین ایمنی کارکنان درمانی برای اینکه بتوانند کار خود را انجام دهند، هم برای حفاظت از خود آنها و هم برای تضمین ادامۀ ارائۀ مراقبت‌های درمانی به مردم تحت تأثیر بیماری، بسیار مهم است.

باید از کارکنان درمانی که از مردم تحت‌تأثیر کووید-19 پشتیبانی می‌کنند به خاطر نقش مهمی که در خط مقدم نبرد ایفا می‌کنند قدردانی شود. آنها در جریان این همه‌گیری با سختی‌های زیادی روبرو بوده، در شرایط نامتعارفی کار می‌کنند و تحت فشار و اضطراب، و در خیلی از موارد نگران انتقال بیماری به اعضای خانوادۀ خود هستند.

در اینجا از تمامی کارکنان درمانی در سراسر جهان حمایت نموده و از آنها می‌خواهیم تا مراقب خود باشند، در زمان کار و بین نوبت‌های کاری استراحت کافی داشته، غذای مناسب و کافی بخورند، فعالیت بدنی داشته باشند و تماس خود را با خانواده و دوستان حفظ کنند.

متأسفانه ممکن است برخی از کارکنان درمانی از روی ترس و یا انگ‌زنی روی خوشی از سوی خانواده و جامعۀ خود نبینند. با این حال برای حفظ سلامت روانشان، باید تماس خود را با عزیزانشان حفظ کرده و با همکارانی که تجارب مشابهی دارند صحبت کنند.

ما همه با هم در کنار کادر درمانی، داوطلبین و کارکنان بخش بهداشت و درمان هستیم!