کنوانسیون‌های ژنو، از مهم‌ترین دستاوردهای بشریت در قرن گذشته، در 12 آگوست 2019 (21 مرداد 1398) هفتاد ساله شدند. این روزی است برای گرامیداشت تمامی جان‌ها و زندگی‌هایی که این کنوانسیون‌ها در این هفتاد سال نجات داده‌اند، توجهی که به لزوم انجام کارهای بیشتر کرده‌اند و یادآوری به جهانیان در خصوص اهمیت حمایت از مردم در مقابل بدترین سلاح‌های جنگی.

کنوانسیون‌های ژنو تعهدی جهانی و حیاتی هستند که از دل درد و رنج‌هایی برآمده‌اند که امروزه در مخاصمات جهان و از آن میان، در سوریه، یمن و سودان جنوبی شاهد آنها هستیم.

در سال 1949، پس از جنگ جهانی دوم، این کنوانسیون‌ها از آنجا که بازتاب ارزش‌های جهانی رفتار اخلاقی بودند توسط دولت‌ها در سطح جهانی مورد قبول قرار گرفتند. هفتاد سال بعد از آن زمان نیز آنها آنگونه که مد نظر بود، لازم و حیاتی باقی مانده‌اند.

این کنوانسیون‌ها دربردارندۀ توازنی واقع‌بینانه‌ای میان ضرورت نظامی و ملاحظات بشردوستانه هستند. این قوانین جنگ، التزامی اساسی را تبیین می‌کنند که بر اساس آن با افراد، حتی در زمان‌های جنگ و مخاصمۀ مسلحانه، باید انسانی رفتار شود. دشمنان باید به یکدیگر به چشم انسان بنگرند. چالش همگی ما امروزه یافتن راه‌هایی برای تضمین احترام بیشتر در روند در حال تغییر مخاصمات است.

ما از کنشگران دولتی و غیردولتی می‌خواهیم که با این چالش رودررو شوند و به صورت جهانی و متفق‌القول، حقوق بین‌المللی بشردوستانه را محترم شمرده، اجرا کرده و احترام به آن را تضمین کنند.