آن چیست که 70 سال قدمت دارد؟ جان میلیون‌ها نفر را نجات داده است؟ و همچنان به حمایت از مردم ادامه می‌دهد؟ کنوانسیون‌های ژنو

کنوانسیون‌های ژنو تعهدی جهانی و بسیار حیاتی هستند که از دل دردها و رنج‌هایی برآمده‌اند که امروزه در مخاصمات و درگیری‌های جاری در دنیا، مانند جنگ سوریه، یمن و سودان جنوبی شاهدشان هستیم. پس از جنگ جهانی دوم و هولوکاست، این کنوانسیون‌ها، از آنجا که منعکس کنندۀ ارزش‌های اخلاقی همگانی هستند، توسط دولت‌ها در سطح جهانی در سال 1949 مورد قبول قرار گرفتند.

از آنجایی که این کنوانسیون‌ها، که در سطح جهانی مورد قبول قرار گرفته بودند در عمل تماماً و آنگونه که مد نظر بود رعایت نشدند، همچنان لازم و حیاتی باقی ماندند. جنگ‌های امروزه بدون وجود آن‌ها بدتر می‌شد و با وجود گذشت 70 سال، آن‌ها کماکان برای هدفی که از اساس برای آن تعریف شده بودند مناسب هستند.

«موضوع دربارۀ سالگرد یک واقعه یا بحث دربارۀ نگارش متون حقوقی نیست، موضوع مربوط است به حمایت از مردم در برابر وخیم‌ترین جنگ‌های امروزی. موضوع مربوط است به قوانینی که تأکید می‌کنند که تا زمانی که جنگ به عنوان یک واقعیت وجود دارد، باید حدودی نیز برای درد و رنج ناشی از آن وجود داشته باشد.»

پیتر مائورر،
رئیس کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ

کنوانسیون‌های ژنو رسالت مشخصی را برای پیشگیری و کاهش درد و رنج ناشی از جنگ در جهان بر عهدۀ کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر گذاشته‌اند. امروزه، نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر تقریباً در هر کشوری در جهان نماینده‌ای دارد تا فعالیت بشردوستانۀ جهانی را تضمین کند.