کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ مبلغ 100هزار یورو را به جمعیت هلال احمر ایران اهدا و مبلغ 300هزار یوروی دیگر را نیز برای پاسخگویی به مشکلات ناشی از سیلاب‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران تخصیص داده است.

تهران (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ)- کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ اخیراً مبلغ 100هزار یورو را به منظور حمایت از عملیات امدادی جمعیت هلال احمر ایران برای کمک به سیل‌زدگان به این سازمان اهدا کرد.

در نشست رئیس جمعیت هلال احمر ایران با رئیس کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، آقای پیتر مائورر تأکید کرد که کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ طی هفته‌های آتی بر حمایت مالی خود از جمعیت هلال احمر ایران خواهد افزود.

در همین حال، رئیس دفتر نمایندگی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ایران، آقای مارک آخرمان بار دیگر با مردم سیل‌زده ابراز همدردی و همبستگی نموده و افزود که مأموریت صرفاً بشردوستانۀ کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ایران حمایت و حفاظت از زندگی و کرامت قربانیان مخاصمات مسلحانه و کمک‌رسانی به آنها است. آقای آخرمان افزود: «با این حال در زمان بلایای طبیعی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان یکی از اعضای نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر تا سرحد امکان از دیگر اعضای نهضت، از جمله جمعیت‌های ملی و فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر پشتیبانی می‌کند.»

آقای آخرمان پس از تحسین عملیات امداد و نجاتِ جمعیت هلال احمر ایران گفت که کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ کمی پس از آغاز سیل برای ارائۀ توان فنی که در ایران در اختیار دارد، مانند خدمات بازپیوند خانواده (RFL) و یا آموزش خطرات مین (MRE) به مقامات ایرانی اعلام آمادگی نمود.

آخرمان افزود که در فاز اول، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ مبلغ 100هزار یورو را به جمعیت هلال احمر اهدا نمود و 300هزار یوروی دیگر نیز برای کمک به مردم سیل‌زده در فاز دوم تخصیص یافته که در هفته‌های آتی تحویل خواهد شد.

بر اساس توافق دو شریک کاری، مبالغ اهدایی برای تأمین اقلام اضطراری شامل چادر، پتو و وسائل آشپزی به منظور توزیع بین کسانی در نظر شده است که بیشترین صدمات را از جاری شدن سیل در ایران دیده‌اند. این مبلغ همچنین برای پر کردن مجدد انبارهای جمعیت هلال احمر برای عملیات توزیع آتی به کار خواهد رفت.

جاری شدن سیل در اسفند نود و هفت و فروردین نود و هشت موجب وارد شدن خسارت به دو هزار شهر و بیش از 300هزار نفر در سراسر کشور شد. جمعیت هلال احمر ایران با اعزام 3،900 تیم برای ارائه خدمات امداد و نجات به مردم آسیب‌دیده، نسبت به سیل واکنش نشان داد.