ירושלים – הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ה-ICRC) קורא לתת גישה מספיקה, בטוחה, מתאימה ובזמן הנכון אל מטעי זיתים של חקלאים פלסטיניים בגדה המערבית במהלך עונת מסיק הזיתים השנתית. קריאה זו נשמעת בעיצומם של ימי התמודדות של חקלאים ומשפחותיהם בגדה המערבית עם שלושה אתגרים, והם: (1) הגבלות גישה אשר הוטלו על חקלאים שמטעיהם נמצאים מאחורי מכשול הגדה המערבית ובקרבת התנחלויות מסוימות, (2) התגברות ההטרדות והאלימות מצד תושבים מהתנחלויות ומאחזים מסוימים נגד החקלאים ורכושם, תופעות אשר נוטות להגיע לשיאן במהלך עונת מסיק הזיתים, ו-(3) ההשפעות הגוברות של שינויי האקלים.

נתוני ה-ICRC מראים כי במהלך פרק זמן של שנה (אוגוסט 2020 – אוגוסט 2021) הושמדו בגדה המערבית למעלה מ-9,300 עצים. הדבר מוסיף ומסבך מצב שהוא קשה מלכתחילה, שבו חקלאים שמטעיהם נמצאים מאחורי מחסום הגדה או קרוב להתנחלויות צריכים לבקש אישורים ומנגנוני תיאום מיוחדים כדי לקבל גישה לאדמותיהם.

"ה-ICRC הבחין במשך שנים בשיא עונתי במקרי אלימות מצד מתנחלים ישראליים המתגוררים בהתנחלויות ובמאחזים מסוימים בגדה המערבית כלפי חקלאים פלסטיניים ורכושם בתקופה שלקראת עונת מסיק הזיתים, כמו גם במהלך תקופת הקטיף עצמו, באוקטובר ונובמבר", אמרה אֶלס דֶבּוּף, ראש נציגות ה-ICRC בירושלים. "החקלאים חווים גם מעשי הטרדה ואלימות שמטרתם למנוע יבול מוצלח, שלא לדבר על השמדת ציוד חקלאי, או עקירה ושריפה של עצי זית. זה מהווה מקור  לדאגה ניכרת, שנמשיך לחלוק עם הרשויות האחראיות", הוסיפה.

צוותי השטח של ה-ICRC ברחבי הגדה המערבית עוקבים מקרוב גם אחר הגבלות הגישה למטעים וגם אחר מוקדי האלימות הפוגעים בקהילות החקלאים הפלסטיניים במהלך מסיק הזיתים, מקיימים מגעים עם צה"ל והמינהל האזרחי לצורך השגת עונת קציר בטוחה ומוצלחת.

בנוסף על ההגבלות והאלימות המתמשכות, שינויי האקלים ודפוסי מזג אוויר משתנים החריפו עוד יותר את המשבר עבור החקלאים. שנת 2020 הייתה עונת מסיק זיתים דלה  במיוחד, עם ירידה של למעלה מ-55% בתפוקת היבול. הירידה בתפוקה יוּחסה לטבע יבול עצי הזית, המניבים רק לסירוגין (פעם בשנתיים), בצירוף תנודתיות רבה בפיזור כמויות המִשקעים ושינויי טמפרטורה קיצוניים במהלך מחזור הגידול.

ה-ICRC תומך לאורך כל העונה בחקלאים פלסטיניים שמטעי הזיתים שלהם נמצאים ליד מחסום הגדה המערבית או בקרבת התנחלויות ומאחזים, כדי לסייע להם להגיע לאדמתם בבטחה ובַזמן. בהיעדר ביקורים סדירים של חקלאים במטעים, ה-ICRC גם פועל למען פתרונות המסייעים לקיים מחזור גידול זיתים בטוח, וזאת על ידי אספקתן לחקלאים של מלכודות זבובי פירות ביולוגיות אקולוגיות ארוכות-טווח.

למרות שפתרונות אלה אכן עוזרים לחקלאים בשמירה על התפוקה של אדמתם, צריך לעשות יותר. מסיק הזיתים מהווה את אחד ממקורות הפרנסה העיקריים של חקלאים פלסטיניים, עם למעלה מ-100,000 משפחות העובדות בענף זה, וזו הסיבה לקריאת ה-ICRC להבטיח לחקלאים גישה רציפה ובטוחה לעצי הזית שלהם ולגידולים אחרים ברחבי הגדה המערבית.

פרטי קשר למידע נוסף:

יחיא מַסוּואַדֶה (ערבית, אנגלית), ICRC ירושלים,  טל: 148 019 526 972+

כריסטוף האנגר (אנגלית, צרפתית, גרמנית), ICRC ירושלים,  טל: 150 019 526 972+