คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้ เพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิีกดูรายละเอียดได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ

Bangkok Regional Communication Center (RCC)

  1. RCC Digital Designer
  2. RCC Digital Officer 2 positions for Global and Regional
  3. RCC Digital Marketing Officer

Pattani

  1. Field Officer 2 positions