คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

คลิ๊กดูรายละเอียดได้ตามตำแหน่งที่สนใจ

Game Programmer for Virtual Reality

Welcome Assistant

HR Assistant

Graphic Design for Learning and Development team

Instructional Designer for Learning and Development team

Learning Catalogue Officer for Learning and Development team