he
סגור
יום בריאות הנפש העולמי

יום בריאות הנפש העולמי

באזורי קונפליקט עלולה לפגוע ברווחתם הפיזית והנפשית של יחידים, משפחות וקהילות. לרבים מהנזקקים לעזרה אין גישה לשירותי בריאות הנפש ולתמיכה פסיכולוגית, או שיש להם גישה מצומצמת בלבד. הוועד הבינלאומי של ...

נעדרי העימות בין ישראל לחמאס – שנתיים אחרי

נעדרי העימות בין ישראל לחמאס – שנתיים אחרי

אסור לשכוח את הנעדרים ומשפחותיהם. להיאחז בשביבי תקווה שבניהם עדיין בחיים, לצפות לאות חיים ולחפש דרכים לחידוש קשר – אלו הן התגובות הטבעיות של כל הורה שנקלע לחוסר וודאות שאינו ...

לראשונה בישראל: נציגים מ-20 אגודות לאומיות השתתפו בסדנה בתל אביב

לראשונה בישראל: נציגים מ-20 אגודות לאומיות השתתפו בסדנה בתל אביב

נציגים מ-20 אגודות לאומיות התכנסו בשבוע שעבר לראשונה בישראל, לאירוע בינלאומי של תנועת הצלב האדום והסהר האדום. את האירוע ארגנו מגן דוד אדום (מד"א), הפדרציה הבינלאומית של האגודות הלאומיות של ...