he
סגור
זוכרים את השואה

זוכרים את השואה

"הוועד הבינלאומי של הצלב האדום נכשל כארגון הומניטרי משום שאיבד את מצפונו המוסרי." נאום שנשא פטר מאורר, נשיא הוועד הבינלאומי של הצלב האדום באירוע הנצחה של הארגון בשיתוף עם הקונגרס ...

נעדרי העימות בין ישראל לחמאס – שנתיים אחרי

נעדרי העימות בין ישראל לחמאס – שנתיים אחרי

אסור לשכוח את הנעדרים ומשפחותיהם. להיאחז בשביבי תקווה שבניהם עדיין בחיים, לצפות לאות חיים ולחפש דרכים לחידוש קשר – אלו הן התגובות הטבעיות של כל הורה שנקלע לחוסר וודאות שאינו ...

עזה: שיעורים שיכולים להציל חיים

עזה: שיעורים שיכולים להציל חיים

יום המודעות הבינלאומי למוקשים: תכנית של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום בבתי ספר בעזה, מגבירה את המודעות לסכנות המוקשים ומעודדת התנהגות זהירה בקרב תלמידים ומורים