he
סגור
שבוע הסייבר 2017: תמונות מהדיון בנושא סייבר, חלל ומשפט הומניטרי בינלאומי

שבוע הסייבר 2017: תמונות מהדיון בנושא סייבר, חלל ומשפט הומניטרי בינלאומי

תמונות מהפאנל שקיימנו בנושא באוניברסיטת תל אביב, שעסק בהיבטים המשפטיים של התלות ההדדית בין אבטחת סייבר וביטחון החלל.

ישראלים נעדרים בעזה: על חמאס לנהוג בהתאם להוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי

ישראלים נעדרים בעזה: על חמאס לנהוג בהתאם להוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום דוחק ברשויות החמאס לעמוד במחויבויותיהן על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי כלפי חמשת הישראלים שנעלמו בעזה בין יולי 2014 ל-2016, ועדיין לא נמסר מה עלה בגורלם.

פלסטינים נעדרים: על ישראל לנהוג בהתאם להוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי

פלסטינים נעדרים: על ישראל לנהוג בהתאם להוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי

הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) קורא לרשויות הישראליות לעמוד במחויבויות שלהן על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי, ולהבהיר מה עלה בגורלם של תשעה עשר הפלסטינים שנעלמו במהלך הלחימה בשנת 2014.