he
סגור
המשחקים הפראלימפיים בריו 2016: ספורט מסייע לשיקום קרבנות מלחמה ואלימות

המשחקים הפראלימפיים בריו 2016: ספורט מסייע לשיקום קרבנות מלחמה ואלימות

בין שאר המענים ההומניטאריים שלו לצרכים של הקרבנות של מלחמה וסכסוכים מזוינים, הקים ה-ICRC תכנית לשיקום פיזי. בחלק ממרכזי השיקום, ספורט הוא בן ברית מרכזי.

נעדרי העימות בין ישראל לחמאס – שנתיים אחרי

נעדרי העימות בין ישראל לחמאס – שנתיים אחרי

אסור לשכוח את הנעדרים ומשפחותיהם. להיאחז בשביבי תקווה שבניהם עדיין בחיים, לצפות לאות חיים ולחפש דרכים לחידוש קשר – אלו הן התגובות הטבעיות של כל הורה שנקלע לחוסר וודאות שאינו ...

לראשונה בישראל: נציגים מ-20 אגודות לאומיות השתתפו בסדנה בתל אביב

לראשונה בישראל: נציגים מ-20 אגודות לאומיות השתתפו בסדנה בתל אביב

נציגים מ-20 אגודות לאומיות התכנסו בשבוע שעבר לראשונה בישראל, לאירוע בינלאומי של תנועת הצלב האדום והסהר האדום. את האירוע ארגנו מגן דוד אדום (מד"א), הפדרציה הבינלאומית של האגודות הלאומיות של ...